Προκήρυξη πρόσληψης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος