Στα πλαίσια ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος ΗΜΜΥ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης προκηρύσσονται θέσεις υποψήφιου διδάκτορα και μεταδιδακτορικού ερευνητή.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος