Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει τρεις (3)  θέσεις μελών ΔΕΠ. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 30-7-2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος