Ομάδα ανάπτυξης λογισμικού στην Ελλάδα, ως μέρος της εταιρείας GWF, ζητά νέους συνεργάτες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία:

Γιάννης Φωτίου

Dr. Ioannis Fotiou, CFA
Chief Financial Officer

GWF MessSysteme AG

Obergrundstrasse 119, Postfach 2770

CH-6002 Luzern

T +41 41 319 5127, M +41 79 562 8788

Τη θέση θα τη βρείτε αναρτημένη εδώ:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6416975953158828032

SENIOR SOFTWARE ENGINEER

Από τη Γραμματεία του Τμήματος