Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών με τίτλο:

«Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών» 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για το ακαδημαϊκό  έτος 2018-2019.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος