Τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσουν πρόσληψη έκτακτου διδακτικού προσωπικού.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος