Προκήρυξη Πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδ. έτους 2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» (Master of Science in Digital Communication Media and Interaction Environments), με προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018 για 20 διαθέσιμες θέσεις.

Το Πρόγραμμα λειτουργεί στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ, έχει διάρκεια φοίτησης 3 ακαδ. εξάμηνα για μαθήματα και διπλωματική εργασία, τέλη φοίτησης 650 ευρώ/εξάμηνο με τις προβλέψεις απαλλαγών του Ν.4485/2017, και εστιάζει κατά διεπιστημονικό τρόπο στις περιοχές

   – η επιστήμη των δεδομένων στη δημοσιογραφία και την επικοινωνία (data science in journalism and communication)
   – σχεδιασμός εμπειρίας εικονικών περιβαλλόντων (designing virtual environment experiences)
   – συμμετοχική διακυβέρνηση και ψηφιακή κοινωνική και ανθρωπιστική καινοτομία (participatory governance and digital social and humanitarian innovation).

Στον ιστοχώρο https://masters.ntlab.gr/ βρίσκονται διαθέσιμες πλήρεις πληροφορίες για το Πρόγραμμα, καθώς και τα έντυπα προκήρυξης και υποβολής στη σελίδα https://masters.ntlab.gr/index.php/2018/06/18/postgraduate2018/. Σημειώνουμε ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και φοιτητές/φοιτήτριες οι οποίοι/ες καθίστανται πτυχιούχοι κατά την περίοδο Ιουνίου 2108.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος