Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη διευθυντών εργαστηρίων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. με τριετή θητεία από 1-9-2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από την Γραμματεία του Τμήματος