Ανακοίνωση που αφορά στις αντιστοιχίες Τμημάτων, εισαγωγικών κατευθύνσεων και προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος