ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές του Α.Π..Θ μετά την αποφοίτησή τους μπορούν να διατηρήσουν τον ιδρυματικό τους λογαριασμό εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της επικοινωνία τους με το πανεπιστήμιο και απολαμβάνοντας υπηρεσίες που προσφέρονται ειδικά για τους απόφοιτους του Α.Π.Θ. όπως είναι η υπηρεσία ηλεκτρονικής αίτησης και παραλαβής πιστοποιητικών που ανακοινώθηκε πρόσφατα.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος