ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι Διοικητικές Υπηρεσίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά το διάστημα των θερινών διακοπών του ακαδημαϊκού έτους 2017-18, θα παραμείνουν κλειστές

από 30-7-2018 έως και 17-8-2018.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος