Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Οι προκηρύξεις αφορούν την πρόσληψη μεταπτυχιακών φοιτητών στα τρία (3) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΣΗΤ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος