Στην εταιρία CENSUS υπάρχουν ανοιχτές θέσεις στη Θεσσαλονίκη για άτομα που ενδιαφέρονται για IT Security Research, Vulnerability Research, κτλ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://census-labs.com/openings/

Τα κριτήρια που αναγράφονται στην παραπάνω σελίδα είναι ενδεικτικά και δεν είναι απαραίτητο να καλύπτονται πλήρως.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου στο athallas@census-labs.com για περισσότερες πληροφορίες/βιογραφικά.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος