Ανακοίνωση σχετικά με το ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 του Α.Π.Θ.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος