Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα λειτουργήσει νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Υπολογιστική και Στατιστική Αναλυτική στην Επιστήμη των Δεδομένων” (ΦΕΚ ίδρυσης 1534/4-5-2018).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν μέσω της ιστοσελίδας:  www.math.upatras.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος