Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από νέους  επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού” στο Α.Π.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 (κωδ. ΕΔΒΜ82).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΔΒΜ82

Προθεσμία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως την Παρασκευή 17 Αυγούστου 2018 και ώρα 15.00.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους διδάκτορες έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A95%CE%91946%CE%A88%CE%A7%CE%92-71%CE%9D)

και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/23036?ReturnToPage=1&PageSize=10.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος