Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2018-2020:

«Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών»

Συμμετέχοντα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής καθώς και το Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος