Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στο ΠΜΣ «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας» του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος