ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Η εξέταση των μαθημάτων Αρχιτεκτονική Υπολογιστών (ΠΠΣ) και Οργάνωση Υπολογιστών (ΝΠΣ) θα γίνει με υπολογιστή στα εργαστήρια την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018, από τις 9 το πρωί αντί της Παρασκευής 28 που είναι στο αναρτημένο πρόγραμμα.

Θα ανέβει doodle για να δηλώσουν οι εξεταζόμενοι την προτίμησή τους για το εργαστήριο και την ώρα που επιθυμούν, αν και μικρά τμήματα μπορεί να ανασυνταχθούν.

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος