Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προκηρύσσει την πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος