Η σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. προκηρύσσει μια θέση Καθηγητή στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος