Ορισμός εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους, των προπτυχιακών φοιτητών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων στη ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΟ.ΔΙ.Π.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος