Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πληροφοριακά Συστήματα» των Τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν  από την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού:

https://dpms-new.csd.auth.gr/

Από τη Γραμματεία του Τμήματος