Σας ανακοινώνουμε ότι οι εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2018 του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας για το μάθημα της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας των αλλοδαπών φοιτητών/τριών όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

• Οι αλλοδαποί φοιτητές/τριες πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά στη
διεύθυνση 
http://smg.web.auth.gr/wordpress/?page_id=3124 της ιστοσελίδας του
Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας 
(Προγράμματα-Αλλοδαποί φοιτητές) έως τις 17/9/2018.
• Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να βρίσκονται στις παραπάνω αίθουσες
ένα τέταρτο πριν από την καθορισμένη ώρα.
• Η 
φοιτητική ταυτότητα (βιβλιάριο σπουδών) είναι απαραίτητη για συμμετοχή
στις εξετάσεις.
• Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται στις Γραμματείες των
Τμημάτων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος