Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος