Το Ε.Μ.Πολυτεχνείο ανακοινώνει μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: “Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων Ενεργειακής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής” στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος