Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούνται οι φοιτητές που προτίθενται να ορκιστούν στην ορκωμοσία Νοεμβρίου 2018, να καταθέσουν την αίτηση τους στη Γραμματεία του Τμήματος.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 810-2018 έως 1910-2018.

 

 

 ΑΠΟ ΤΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ