Σας επισυνάπτουμε τις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ για την πραγματοποίηση των Διατμηματικών μαθημάτων που διοργανώνει το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019:

1) «Συγγραφή ακαδημαϊκών εργασιών στη γερμανική γλώσσα» -Academic Writing in the German language,

2) Γερμανικά Α1,

3) Γερμανικά Α2,

4) Γερμανικά Β1,

5) «Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή σε πρόγραμμα ERASMUS+ σε γαλλόφωνα  Πανεπιστήμια»,

6) Ιταλικά Α2 και

7) Ρωσικά Α1

Γραμματεία του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Α.Π.Θ.

τηλ.: 2310 995165

www.lance.auth.gr

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α1

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Α2

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ Β1

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΓΑΛΛΟΦΩΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΙΤΑΛΙΚΑ Α2

ΡΩΣΙΚΑ Α1

Από τη Γραμματεία του Τμήματος