Οι υποψήφιοι με τις ειδικές κατηγορίες των Ελλήνων του εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, εγγράφονται από Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018 έως και Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018.

Οι εγγραφές  στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών θα πραγματοποιούνται κατά τις ώρες 10.00-12.00.

Τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν και τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος εισαγωγής τους, μπορούν να τα πληροφορηθούν από την εγκύκλιο με αριθμ. Φ.152/164094/Α5/02-10-2018.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ.152/164094/Α5/02-10-2018

Για την εγγραφή τους στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανιών Υπολογιστών, καλούνται κατά την παραπάνω προθεσμίανα:

Βήμα 1ο: να επισκεφτούν το περιβάλλον register.auth.gr για να υποβάλλουν την αίτηση εγγραφής τους, στο διάστημα από 3 Οκτωβρίου έως 12 Οκτωβρίου 2018.

Βήμα 2ο: να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος, με την αστυνομική τους  ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης, για να καταθέσουν α) την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση εγγραφής, β) 3 φωτογραφίες μικρού μεγέθους και γ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονταν να διαθέτουν κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου σας στο ΥΠΠΕΘ, σύμφωνα με τις Οδηγίες για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Ακαδ. Έτους 2018-19. 

Προσοχή!

  1. Επιτυχών/Επιτυχούσα που έχει εγγραφεί σε Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων και εισάγεται με τις φετινές εξετάσεις των Ελλήνων του εξωτερικού σε άλλη Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση πρέπει προηγουμένως να διαγραφεί από αυτό/αυτή προκειμένου να ολοκληρώσει την εγγραφή του/της στη νέα Σχολή, Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση.
  2. Επιτυχών, που υποχρεούται να υπηρετήσει τη θητεία του στην Κύπρο, μπορεί να εγγραφεί στη Σχολή/στο Τμήμα που έχει επιτύχει την εισαγωγή του και μετά την απόλυσή του από τις τάξεις του στρατού, ύστερα από σχετική βεβαίωση της Κυπριακής Πολιτείας (οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο) και μέχρι 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφεται στην προθεσμία εγγραφής του επόμενου ακαδημαϊκού έτους απ’ αυτό της απόκτησης του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού και στην προθεσμία εγγραφής της οικείας ειδικής κατηγορίας.

 Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει από τους ίδιους/-ες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.  Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του/της εξουσιοδοτούντος/-ούσης και ο/η εξουσιοδοτούμενος/-η θα πρέπει να φέρει μαζί του/της την ταυτότητα/διαβατήριο και των δύο προσώπων (εξουσιοδοτούντος/-ούσης και εξουσιοδοτούμενου/-ης).

Σας ενημερώνουμε ότι α) στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών έχει αναρτηθεί ανακοίνωση σχετικά με το άνοιγμα της πλατφόρμας http://register.auth.gr και τις υποχρεώσεις των υπό εγγραφή επιτυχόντων αυτής της κατηγορίας, εντός της ορισθείσας από το ΥΠΠΕΘ προθεσμίας

Από τη Γραμματεία του Τμήματος