Το Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου προκηρύσσει θέσεις για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος