Ανακοίνωση για την πραγματοποίηση του Διατμηματικού μαθήματος τεχνικής ορολογίας στη γερμανική γλώσσα για προπτυχιακούς φοιτητές/-τριες που διοργανώνει το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Η αίτηση γίνεται μέσα από τη σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ που βρίσκεται στον ιστοχώρο του Κέντρου, http://www.lance.auth.gr/el/node/203

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Κέντρου Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών Α.Π.Θ.

τηλ.: 2310 995165 

www.lance.auth.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος