ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι  ώρες  θεωρίας  του  φετινού  εξαμήνου για τον Δομημένο Προγραμματισμό θα  είναι  οι  εξής:

–  Τρίτη  13:00  –  15:00  Θεωρία (A τμήμα, επίθετα Α-Κ)

–  Τετάρτη  12:00  –  14:00  Θεωρία (Β τμήμα, επίθετα Λ-Ω)

 

Οι  ώρες  εργαστηρίων  θα  είναι  οι  εξής:

–  Τμήμα  1:  Πέμπτη  08:00-09:00

–  Τμήμα  2:  Πέμπτη  09:00-10:00

–  Τμήμα  3:  Παρασκευή  08:00-09:00

–  Τμήμα  4:  Παρασκευή  09:00-10:00

 

Τα  εργαστήρια  θα  ξεκινήσουν  την  τρίτη (3η)  εβδομάδα  διδασκαλίας (από 18/10),  και  τα  τμήματα  θα  οριστούν  στο  eLearning. 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος