Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων:

  1. Βιολογίας
  2. Φυσικής
  3. Χημείας
  4. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
  5. Ιατρικής και 
  6. Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος