Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (EDA).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επισημαίνουμε ότι υπάρχει καταληκτική ημερομηνία. Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.eda.europa.eu/jobs/current-vacancies

Από τη Γραμματεία του Τμήματος