ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΑΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 13-11-2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος