Πρόγραμμα Vulcanus in Japan για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα: https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan

Για περισσότερες διευκρινήσεις  μπορείτε να απευθυνθείτε στην:

κ. Margherita Rosada,
Vulcanus in Japan Manager,
EU-Japan Centre for Industrial Cooperation,
e-mail:  M.Rosada@eu-japan.eu

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 20η Ιανουαρίου 2019.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος