Ανακοινώνεται συνημμένα προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ.

Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. (ισόγειο κτιρίου Δ’ Πολυτεχνικής Σχολής, τηλ. 2310 994378 & 2310 996392, fax 2310-996292) και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@ee.auth.gr .

Προθεσμία υποβολής μέχρι την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος