Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (αρ. συν. 3/8-11-2018), θα πραγματοποιηθεί πτυχιακή εξεταστική τον Φεβρουάριο του 2019. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην πτυχιακή εξεταστική του Φεβρουαρίου 2019 φοιτητές που βρίσκονται χρονολογικά στο 9ο εξάμηνο σπουδών και πάνω (έτος εγγραφής 2014-15 και προγενέστερα).

Οι επί πτυχίω φοιτητές καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά συμπληρωματική δήλωση στη δήλωση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2018-19, με τα επιπλέον μαθήματα χειμερινών και εαρινών εξαμήνων που προτίθενται να δώσουν στην εξεταστική Φεβρουαρίου 2019, τα οποία έχουν δηλώσει τουλάχιστον μία φορά σε προηγούμενο εξάμηνο.

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων: από 3-12-2018 έως 21-12-2018

Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται να γίνει δεκτή για κανέναν λόγο δήλωση ή αλλαγής δήλωσης μαθημάτων μετά το πέρας του παραπάνω διαστήματος.

 

 

ΑΠΟ ΤΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ