ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι αιτούντες μετεγγραφή αδελφών φοιτητών και 5% στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, θα πρέπει να προχωρήσουν στην καταχώρηση των στοιχείων τους στο  περιβάλλον register.auth.gr.

από 23 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2018

Το σύστημα register.auth.gr για την καταχώριση των στοιχείων αυτών των κατηγοριών θα ανοίξει την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου (στις 10:00 το πρωί).

Στη συνέχεια και στις ίδιες ημερομηνίες, θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος για να προχωρήσει η διαδικασία της μετεγγραφής τους.  Κατά την προσέλευσή τους, θα πρέπει να έχουν μαζί τους: 1. φωτοτυπία της  αστυνομική τους ταυτότητας  2. εκτυπωμένη την ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή 3. τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οι αιτούντες δεσμεύτηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν, προκειμένου να ελεγχθούν από το Τμήμα υποδοχής.

Ώρες προσέλευσης: 10.00 – 12.00.

Φοιτητής που έχει ολοκληρώσει την καταχώριση στοιχείων του στο σύστημα register.auth.gr εμφανίζεται στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας σε κατάσταση προεγγραφής. Η οριστικοποίηση της προεγγραφής γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο του Υπουργείου. Με την οριστικοποίηση της προεγγραφής ο εισαγόμενος λαμβάνει με SMS τους κωδικούς που απαιτούνται για τη δημιουργία του Ιδρυματικού Λογαριασμού.

Από την Γραμματεία του Τμήματος