Προκήρυξη πλήρωσης δεκαπέντε (15) νέων θέσεων τακτικού διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος