Θέση εργασίας για κάτοχο Διδακτορικού Διπλώματος στην Επιστήμη Υπολογιστών ή άλλη σχετική επιστήμη.
Σκοπός της απασχόλησης είναι η ανάπτυξη ρομποτικού συστήματος για την διαλογή ανακυκλώσιμων αστικών απορριμμάτων.
Διάρκεια: 1+1.5 έτη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Υποβολή Αίτησης στον παρακάτω σύνδεσμο (αναζητείστε τον κωδικό θέσης [ICS-1298] ): http://www.ics.forth.gr/jobs/el  

Πληροφορίες:  https://www.ics.forth.gr/job_opportunities/1298_GR_ADA_ICS-1298_%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A3%CE%91_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7_%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B7%CF%82_postdoc_6%CE%A95%CE%99469%CE%97%CE%9A%CE%A5-24%CE%9A.pdf

Επικοινωνία για Διευκρινίσεις: mmaniada@ics.forth.gr

Από τη Γραμματεία του Τμήματος