Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών», του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2018-2019.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

Κουγιουμτζίδου Ελένη

E mail: pgsec@e-ce.uth.gr, ekougioum@e-ce.uth.gr

Τηλέφωνο: 2421074934

Fax: 2421074997

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος