Ανακοίνωση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα European Master in Human Rights and Democratisation”, στο οποίο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι ένα εκ των Ιδρυτικών Α.Ε.Ι. του Προγράμματος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος