ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΙΑΝ. 2019

 

 

Ανακοίνωση του προγράμματος εξετάσεων των ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά) του Κ.Δ.Ξ.Γ. που θα διεξαχθούν στις 15 και 16 Ιανουαρίου 2019 στη Φιλοσοφική Σχολή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 
 

Share This Page

 
 

Συνδεθείτε