Σχετικά με την Πράξη «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019», σας ενημερώνουμε ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους διδάκτορες έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A866%CE%9746%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%978%CE%A1

και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/25672?ReturnToPage=1&PageSize=10

Από τη Γραμματεία του Τμήματος