Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε στον σύνδεσμο https://www.easo.europa.eu/about-us/vacancies

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος