Η εξέταση του μαθήματος Τεχνολογία Ηλεκτροτεχνικών Υλικών μεταφέρεται από τις 25/1 στις 11/2 (ώρα 19.00).

Ο διδάσκων
Γ.Λιτσαρδάκης