Ανακοίνωση χορήγησης  οικονομικής ενίσχυσης πέντε (5) προπτυχιακών φοιτητών, από τα έσοδα κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου για το έτος 2019.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1. να είναι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες οποιουδήποτε Τμήματος του Α.Π.Θ..
2. να διαβιούν σε κατάσταση ΕΝΔΕΙΑΣ.
3. να κατάγονται ιδίως από πρόσφυγες της Μικράς Ασίας
.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος