Ανακοίνωση χορήγησης -κατόπιν επιλογής- μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του κληροδοτήματος « Κων/νου Τσώπρου» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 η οποία αφορά προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ..

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
ηλικία μέχρι τριάντα έξη ( 36) ετών
οικονομική αδυναμία
καταγωγή από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και κατά προτίμηση από τη Βόρεια Θράκη και
ειδικότερα από την περιοχή Μελένικου Βουλγαρίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος