Ανακοίνωση χορήγησης- κατόπιν επιλογής – πέντε (5) υποτροφιών από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 οι οποίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές/τριες όλων των Τμημάτων των Σχολών του Α.Π.Θ..
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
ελληνική ιθαγένεια ή καταγωγή
ηλικία μέχρι τριάντα έξη ( 36) ετών
οικονομική αδυναμία
μέσο όρο βαθμολογίας κατά το προηγούμενο έτος ή τα προηγούμενα έτη των σπουδών τους από 7,50 και πάνω με άριστα το βαθμό δέκα (10).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Γραμματεία του Τμήματος